Warning: Illegal string offset 'id' in /home1/unejetoj/public_html/jezusi/wp-content/themes/yamidoo/archive.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home1/unejetoj/public_html/jezusi/wp-content/themes/yamidoo/archive.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home1/unejetoj/public_html/jezusi/wp-content/themes/yamidoo/archive.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home1/unejetoj/public_html/jezusi/wp-content/themes/yamidoo/header.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home1/unejetoj/public_html/jezusi/wp-content/themes/yamidoo/header.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home1/unejetoj/public_html/jezusi/wp-content/themes/yamidoo/header.php on line 4
Islami Archives - Jezusi — Jezusi

Warning: Illegal string offset 'id' in /home1/unejetoj/public_html/jezusi/wp-content/themes/yamidoo/sidebar.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home1/unejetoj/public_html/jezusi/wp-content/themes/yamidoo/sidebar.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home1/unejetoj/public_html/jezusi/wp-content/themes/yamidoo/sidebar.php on line 4

Archive for Category: "Islami"

Cilat janë doktrinat e islamit?

Cilat janë doktrinat e islamit?

Shënim:  Të gjitha referencat e treguara janë nga Kurani. Perëndia Ka vetëm një Perëndi (5:73; 112:1-4). Perëndia quhet Allah nga myslimanët (5:73). Allahu sheh gjithçka (40:20), është i pranishëm kudo (2:115; 7:7). Allahu është krijuesi dhe mbajtësi i vetëm i universit (3:191). Allahu nuk është Trini, por një (5:73). Allahu është i gjithëditur (:268; 10:61) […]

Bazat e Islamit

Bazat e Islamit

Sipas Myslimaneve, Islami filloi që me qeniet e para njerëzore, Adamin dhe Evën, të cilët duhej t’ia nënshtronin veten Perëndisë. Fjala Islam do të thotë nënshtrim. Myslimanët besojnë se Abrahami, Moisiu, Davidi dhe Jezusi ishin që të gjithë profetë të Islamit. Shumë Myslimanë madje besojnë se Adami e ndërtoi Beit Allah (Shtëpinë e Perëndisë) fillestare […]


Warning: Illegal string offset 'id' in /home1/unejetoj/public_html/jezusi/wp-content/themes/yamidoo/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home1/unejetoj/public_html/jezusi/wp-content/themes/yamidoo/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home1/unejetoj/public_html/jezusi/wp-content/themes/yamidoo/footer.php on line 4