Post Tagged with: "zaburi"

Cilat janë doktrinat e islamit?

Cilat janë doktrinat e islamit?

Shënim:  Të gjitha referencat e treguara janë nga Kurani. Perëndia Ka vetëm një Perëndi (5:73; 112:1-4). Perëndia quhet Allah nga myslimanët (5:73). Allahu sheh gjithçka (40:20), është i pranishëm kudo (2:115; 7:7). Allahu është krijuesi dhe mbajtësi i vetëm i universit (3:191). Allahu nuk është Trini, por një (5:73). Allahu është i gjithëditur (:268; 10:61) […]